Thi thể chồng chất, bệnh viện Ấn Độ từ chối đón bệnh nhân Covid-19 | VTC Now


15 Views
Published
VTC Now | Nhiều bệnh viện tại Ấn Độ đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân, trong bối cảnh nguồn dự trữ thuốc men, vật tư y tế đã cạn kiệt, thi thể người chết vì Covid-19 chồng chất tại nhà xác.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #vtc1
Be the first to comment