Vấn đáp: Con trẻ không thích đi chùa - Mất vì Covid tự cầu siêu có được không - SC. Giác Lệ Hiếu

87 Views
Published
143. Vấn đáp: Con trẻ không thích đi chùa - Mất vì Covid tự cầu siêu có được không - SC. Giác Lệ Hiếu

00:00 : Giới thiệu
02:20 : Muốn thoát nghiệp nợ nần thì tụng kinh gì?
07:00 : Không nên đánh, mắng con trẻ.
14:40 : Người thân mất vì Covid tự cầu siêu được không?
17:25 : Đảnh lễ quý hòa thượng tôn kính sao cho đúng?
21:25 : Chó con bị tai nạn...
23:25 : Bố mẹ chuẩn bị ly thân, con không biết phải làm sao.
28:30 : Phật tử tại gia có được thực hiện nghi thức quá đường hay không?
30:55 : Nghi ngờ về bài thuốc của Sư Phụ thì có tội không?
37:55 : Con trẻ không thích đi chùa, con phải làm sao?
52:05 : Tụng kinh cầu siêu sợ ma theo.
54:00 : Bất đồng quan điểm với bạn trai.

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc
Be the first to comment