Cuộc sống ở biên giới Việt Nam - Campuchia

18 Views
Published
Chương trình mô tả về đặc thù cuộc sống ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và công việc của những chiến sĩ biên phòng trong việc hỗ trợ đồng bào ở khu vực này.

Phát sóng ngày 10/06/2017
Be the first to comment